Posted in โครงงาน 2/2561

การพัฒนาเว็บไซต์ร้าน Marry Pop

เว็บไซต์ http://marrypops…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2561

การผลิตสื่อสารคดี เรื่องตลาดสะพานปลาบ้านดอนยาง

คลิกที่นี่   จัดทำโด…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2561

การผลิตสื่อโฆษณา เรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้า บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

  https://www.facebo…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2561

การสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์กลุ่มแม่บ้านทำผงนัวยางโล้น ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร

https://www.facebook.com/…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2561

การสร้างสื่อโฆษณาไม้กวาด บ้านบึงสา ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

จัดทำโดย นางสาวนิรชร บุพศ…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2561

การผลิตสื่อโฆษณาน้ำหมากเม่า สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้างจำกัด  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

การผลิตสื่อโฆษณาน้ำหมากเม…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2561

การพัฒนาเว็บไซต์ร้านเปเล่ ชุดเช่า

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2561

การผลิตสื่อโฆษณา เรื่อง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้

https://www.facebook.com/…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2561

การพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายเสื้อผ้า By Jan

การพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายเส…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2561

การจักสานแห บ้านวังยาง

โครงงานการจักสานแห บ้านวั…

Continue Reading...