รายชื่อโครงงานนักศึกษา

โครงงานนักศึกษา 2/2561 ปกติ

[gview file=”http://www.bcsnru.com/wp-content/uploads/2019/02/โครงงาน2-61.xlsx”]

โครงงานนักศึกษา 1/2561 ปกติ

[gview file=”http://www.bcsnru.com/wp-content/uploads/2018/08/161.xlsx”]

โครงงานนักศึกษา 3/2560 กศป.
[gview file=”http://www.bcsnru.com/wp-content/uploads/2018/08/360.pdf”]