การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เฮือนนางคราม ตําบลธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่อเฟซบุ๊กเพจ

ไม่มีคำอธิบาย

 

ไม่มีคำอธิบาย

 

ไม่มีคำอธิบาย

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093798881224

เอกสารโครงงาน รวม 123_125

ประวัติผู้จัดทําโครงงาน

ไม่มีคำอธิบาย

ชื่อ-สกุล อินทัช แสนพรหม

วัน/เดือน/ปีเกิด 19 ตุลาคม 2544

ภูมิลําเนาเดิม บ้านเลขที่ 359 หมู่ 2 ตําบล พังขว้าง

อําเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

                                                                   ประวัติการศึกษา

1) มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน โรงเรียนเซนยอแซฟสกลนคร

2) มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

3) ปัจจุบันกําลังศึกษาต่อที่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์        098 598 1406

อีเมล                         intouch.sa63@snru.ac.th

ไม่มีคำอธิบาย

ชื่อ-สกุล                    สิทธิพล ศรีทอง

วัน / เดือน / ปีเกิด       3 พฤษภาคม 2543

ภูมิลําเนาเดิม              บ้านเลขที่ 255 หมู่ 8 บ้าน โคกสำราญ ตําบล เดื่อศรีคันชัย

อําเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร ระบุรหัสไปรษณีย์ 47120

ประวัติการศึกษา       

1) มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านยางคำ

2) มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

3) ปัจจุบันกําลังศึกษาต่อที่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์        096 169 7930

อีเมล                        sitthiphon.si63@snru.ac.th

Share:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *