โครงงาน 1/2563

โครงาน 3/2562 กศป.

โครงงาน 1/2562

โครงงาน 3/2561

โครงงาน 2/2561

นักศึกษา คอมพิเตอร์ธุรกิจ ธันวาคม 6, 2018 0 comments

การจักสานแห บ้านวังยาง

โครงงานการจักสานแห บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณ
โครงงาน 2/2561

ผลงานโครงงาน 3/2560

นักศึกษา คอมพิเตอร์ธุรกิจ สิงหาคม 5, 2018 0 comments

สะใบแพร ผ้าภูไท

คลิกที่นี่สะใบแพร ผ้าภูไท จัดทำโดย นางสาวจินกร  พร
โครงงาน 3/2560

ผลงานโครงงาน 2/2560

admin ธันวาคม 1, 2018 0 comments

ครามสกล

ชื่อโครงการ  ร้านครามสกล เว็บไซต์ https://kramsako
ภาพเด่นด้านบน โครงงาน 2/2560
admin พฤษภาคม 22, 2018 0 comments

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารบ้านหนองกุง

ผู้จัดทำ ประวัติผู้จัดทำโครงงาน   ชื่อ–สกุล :
โครงงาน 2/2560
admin พฤษภาคม 22, 2018 0 comments

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านท่าลาด

ผู้จัดทำ ชื่อ นางสาวอภิญญา ธ.น.ก่ำ  รหัส 591074263
โครงงาน 2/2560